Městská knihovna Břeclav
verze pro slabozraké blog blog novinky

Aktuality pro knihovníky  DŮLEŽITÉ INFORMACE
 


 • Veřejné knihovny regionu Břeclavska v roce 2017
 • Plán vzdělávání a porad knihovníků regionu Břeclav na rok 2018
 • Dotace Jihomoravského kraje pro knihovny
 • Záznam z porady profesionálních knihovníků - prosinec 2017
 • Pozvánka na poradu profesionálních knihovníků - 8. prosince 2017
 • Pozvánka na poradu neprofesionálních knihovníků - prosinec 2017
 • Záznam z porady profesionálních knihovníků - říjen 2017
 • Pozvánka na poradu profesionálních knihovníků - říjen 2017
 • Záznam z výjezdní porady knihovníků (MZK) - květen 2017
 • Veřejné knihovny regionu Břeclavska v roce 2016
 • Prezentace z porady profesionálních knihovníků okresu Břeclav - březen 2017
 • Plán vzdělávání a porad knihovníků regionu Břeclav na rok 2017
 • Pozvánka na poradu profesionálních knihovníků - březen 2017
 • Prezentace z porady knihovníků okresu Břeclav - 9. prosince 2016
 • Pozvánka na poradu profesionálních knihovníků - prosinec 2016
 • Pozvánka na porady neprofesionálních knihovníků - prosinec 2016
 • Pozvánka na poradu neprofesionálních knihovníků - červen 2016
 • Veřejné knihovny regionu 2015
 • Hlášení o uskutečnění veřejného čtení
 • Oznámení o půjčování zvukových záznamů
 • Zápis z porady profesionálních knihovníků 8. dubna 2016
 • Prezentace z porady profesionálních knihovníků 8. dubna 2016
 • Příručka pro knihovníky veřejných knihoven
 • Plán vzdělávání MZK
 • Plán vzdělávání a porad knihovníků regionu Břeclav na rok 2016
 • Zápis z porady profesionálních knihovníků 26. února 2016
 • Prezentace z porady profesionálních knihovníků 26. února 2016
 • Fotografie z porady profesionálních knihovníků 26. února 2016
 • Revize knihovního fondu v roce 2016
   

   

  Slavnostní vyhodnocení profesionálních knihoven Jihomoravského kraje

  Slavnostní setkání proběhlo 30. listopadu 2016 v MZK Brno. Za náš region obdržela Zvláštní ocenění Knihovna Jihomoravského kraje 2016 knihovna v Hustopečích. Více zde    V závěru roku vydal Knihovnický institut NK s podporou ministerstva kultury publikaci: ROVNÝ PŘÍSTUP. STANDARD HANDICAP FRIEDLY - Metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením
  Elektronickou verzi publikace nejdete ke stažení na: http://knihovnam.nkp.cz/docs/Rovny_pristup.pdf
   
  Knižní dary v knihovnách od 1.1.2015
  Dne 1. 1. 2015 nabývá účinnosti novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Tato novela, publikovaná pod č. 267/2014 Sb., přináší pro knihovny (muzea apod.) zřizované obcemi a kraji podstatnou změnu: zavádí pro obce a kraje (jako právnické osoby - územní samosprávné celky) osvobození od daně z příjmu právnických osob ve vztahu k bezúplatnému nabytí majetku, který bude obcí či krajem použit pro účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů, například pro účely vzdělávání, vědy a výzkumu nebo kultury.
  JESTLIŽE OBEC ČI KRAJ PŘIJME DAR V PODOBĚ KNIH, ČASOPISŮ A PODOBNĚ, A TYTO KNIHY NEBO ČASOPISY SE STANOU SOUČÁSTÍ KNIHOVNÍHO FONDU KNIHOVNY, NEBUDE MUSET OD 1. 1. 2015 OBEC PŘÍJEM V PODOBĚ TOHOTO DARU PŘIZNÁVAT K DANI Z PŘÍJMŮ. Musí však uplatnit osvobození od daně u příslušného finančního úřadu. Toto pravidlo se uplatní i u jiných darů (bezúplatných plnění), které budou použity pro účely kulturní, vzdělávací či vědeckovýzkumné.
   
 • Zveřejňování fotografií z akcí knihovny na veřejnosti
   
 • Můžete si stáhnout publikaci Služby knihoven knihovnám. Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven. Publikaci vydává Národní knihovna ČR s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a pod záštitou Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR s cílem propagovat regionální služby a informovat o rozsahu a financování programu regionálních funkcí. Publikace dokumentuje současné rozdíly v jednotlivých krajích a je určena zejména starostům a zastupitelům obcí. Publikace navazuje na dříve vydaný titul Standard pro dobrou knihovnu.
   
  ¨
 • Plán vzdělávání a porad knihovníků regionu Břeclav na rok 2015
 • Nabídka vzdělávání pro knihovníky MZK Brno.
 • Dotazníková šetření
   

 • Prezentace knih z výměnného fondu


 • Knihovnická slavnost 2015
  Veškeré informace i fotografie ze slavnosti naleznete zde.
   

   Deník veřejné knihovny
  Deník veřejné knihovny na rok 2015 a 2016 ve formátech PDF a DOC ke stažení:
  - Deník knihovny na rok 2015 a 2016 v PDF
  - Deník knihovny na rok 2015 a 2016 v DOC
  - Souhlas se zveřejněním dat
  Další informace:
 • Deník knihovny na rok 2015/2016 obsahuje upřesněné definice a pokyny. Změny jsou pouze v evidenci e-výpůjček e-knih. Můžete si jej stáhnout a vytisknout ze stránky NIPOS. V tištěné podobě jej NIPOS již nevydává.
 • Návod k vyplňování
 • Elektronický deník na rok 2015 ve formátu xls nebo xlsx, mohou používat všichni, kteří ovládají na minimální úrovni Excel. Ušetří jim spoustu práce.
  Elektronický deník ke stažení ve formátu xls
  Elektronický deník ke stažení ve formátu xlsx (novější verze Excel)
 • Výtah z elektronického deníku pro automatizované knihovny - evidence kulturně výchovných akcí
  Evidence kulturně výchovných akcí ve formátu xlsx
   

  Benchmarking knihoven

  Česko mluví o vzdělávání - www.ceskomluvi.cz

  Standard pro dobrou knihovnu - brožura

  Metodický pokyn - standardy Veřejné knihovnické a informační služby (VKIS)

  Podmínky rezervování knih z výměnných fondů MěK Břeclav platné od 21.2.2011    Archiv akcí
   

  Vážení knihovníci,
  díky dotaci VISK 3 na rok 2009 se podařilo inovovat a uvést do provozu novou verzi šablony webu pro malé knihovny. Registrace spuštěna! Veškeré instrukce najdete na http://webknihovny.cz/. Šablonu lze získat vyplněním elektronického formuláře na této adrese. Kontakt na technickou podporu podpora@webk.cz.

  Plán porad, výkazy

 • Plán vzdělávání a porad knihovníků regionu Břeclav na rok 2016
 • Závěrečná zpráva k výkonu regionálních funkcí regionu Břeclav v roce 2015

 •  
 • Roční výkaz o knihovně za rok 2015
 • Roční výkaz o knihovně za rok 2015 - návod k vyplnění
 • Záznam z porady profesionálních knihovníků 4. prosince 2015

  Nabídka knih z výměnného fondu

  Prezentace knih z výměnného fondu

  Připraveno pro Vás a uživatele knihoven:

  Čtenářův sympatický rádce
  Zajímá Vás odkud se ČTE_SY_RÁD vzal a kdo se o něj stará? V čem a jak Vám poradí? Proč je vlastně tak sympatický? Čím se odlišuje od ostatních projektů a co umí navíc? Staňte se i Vy fanoušky!

  Konzultace

  Pondělí---
  Úterý---
  Středa8:30 - 18:00
  (po předchozím nahlášení na
  smolova@knihovna-bv.cz,
  tel: 519 326 671, mobil: 720 627 265)
  Čtvrtek---
  Pátek---

  Nabízíme:

  • poradenskou a konzultační činnost, plány,rozbory
  • statistiku knihovnických činností
  • tvorbu a cirkulaci výměnných knihovních fondů
  • vzdělávání knihovníků, semináře a porady
  • pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů

  Kontakt

  Vedoucí: Jarmila Smolová
  E-mail: smolova@knihovna-bv.cz
  Telefon: 519 326 671

 • Kalendář akcí

  PoÚtStČtSoNe
      123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  252627282930 

  <<  Červen  2018  >>

  Novinky  Městská knihovna Břeclav

  Národních hrdinů 9, 690 02 Břeclav
  Ředitel: Mgr. Marek Uhlíř
  E-mail: reditel@knihovna-bv.cz
  Telefon: 519 372 437
  Ústředna: 519 372 149
  Zřizovatel: Městský úřad Břeclav Otevírací doba