Městská knihovna Břeclav
verze pro slabozraké blog blog novinky

Historie Městské knihovny Břeclav

Historie knihovny se počíná datovat od roku 1899, kdy čtenářský spolek Břetislav otevřel pro veřejnost knihovnu s 1 020 svazky. Roku 1914 už měla také díky četným darům příznivců 2 296 svazků a 212 čtenářů. Za zmínku stojí, že souběžně s touto veřejnou knihovnou fungovala v tehdy ještě samostatné Staré Břeclavi obecní knihovna, založená již roku 1882.

Po vydání Zákona o veřejných knihovnách obecních roku 1919 byla už 1. prosince 1920 otevřena Veřejná knihovna města Břeclavě. Jejím základem se stala pravděpodobně právě výše zmíněná knihovna spolku Břetislav. Díky vzornému vedení profesionálního knihovníka Karla Sýkory se stala centrem společenského a kulturního života a během deseti let se stala jednou ze sedmi největších knihoven na Moravě (roku 1930 měla přes 12 250 knih, 948 čtenářů a 45 388 výpůjček). Knihovna sídlila v přízemí městské radnice na náměstí TGM a díky rozšiřování fondu a rostoucí návštěvnosti se potýkala neustále s nedostatkem místa. Po Mnichovském diktátu, v říjnu 1938, kdy se Břeclav stala součástí odtrženého pohraničí, byl knižní fond zapůjčen knihovnám v Hodoníně a Otrokovicích, aby nedošlo k jeho zničení nacisty.Protože budova radnice byla za války zasažena bombou a vyhořela, musela knihovna hledat nové prostory. Po provizorním umístění v suterénu kostela Českobratrské církve evangelické se roku 1949 přestěhovala do budovy bývalé Občanské záložny na ulici Národních hrdinů, kde sídlí dodnes. V roce 1949 udělil Okresní národní výbor Břeclav knihovně statut okresní knihovny.

Nejvýznamnější událostí padesátých let bylo založení Divadla poezie Proměna. Divadlo vzniklo roku 1956, postupně se vypracovalo mezi přední amatérské scény v Jihomoravském kraji a získalo i několik ocenění na celostátních přehlídkách Wolkerův Prostějov a Šrámkův Písek.

Smutnou kapitolou v historii knihovny se stal v roce 1978 požár ve skladu knihovny, jemuž padla za oběť část fondu naučné literatury. Přístavba nové budovy v zadním traktu knihovny dokončená v roce 1979 znamenala konečně možnost zlepšení jak kvality poskytovaných služeb, tak pracovního zázemí knihovnic. Součástí nově otevřených půjčovních prostor bylo oddělení pro mládež, dnešní hudební oddělení s půjčovnou CD. Zároveň byl od tohoto roku na Břeclavsku zaveden centralizovaný systém řízení knihoven, kdy okresní knihovna mj. zajišťovala centrální doplňování a katalogizaci knihovních fondů všech knihoven okresu. Čas uspořený racionalizací opakujících se knihovnických procesů mohli pak knihovníci věnovat práci se čtenářem.

Roku 1992 byl rozhodnutím přednosty Okresního úřadu v Břeclavi zrušen knihovně statut okresní knihovny a ta tak ztratila možnost vykonávat regionální funkci. Počínaje 1. lednem 1993 se transformovala na Městskou knihovnu Břeclav, jejímž zřizovatelem je Město Břeclav. Knihovna si podržela právní subjektivitu, následkem rychlých a nečekaných změn však došlo k rozpadu okresního knihovnického systému a k narušení profesních komunikačních vazeb. Až roku 2000 bylo díky úsilí vedení knihovny možno regionální funkci znovu obnovit. Na základě nového knihovnického zákona z roku 2001 byl v roce 2002 zřízen na detašovaném pracovišti útvar regionálních služeb, který od té doby poskytuje veřejným knihovnám Břeclavska možnost využít jak metodické pomoci, tak zápůjček knih z výměnného fondu.

Nástup nových informačních technologií znamenal novou etapu i v knihovnické práci v Břeclavi. Automatizace knihovny začala roku 1994, v roce 1996 byl v oddělení pro dospělé čtenáře spuštěn knihovnický systém LANius. V roce 1997 byla otevřena internetová studovna. Automatizace všech provozů včetně poboček byla dokončena v roce 2002, internetizace poboček byla uskutečněna díky grantům z programu VISK v roce 2003. Celkem má tedy knihovna pro veřejnost k dispozici 11 výkonných počítačů s přístupem na internet. V roce 2004 získala knihovna další grant Ministerstva kultury z programu VISK a mohla tak v závěru roku přejít na knihovnický systém Clavius s online připojenými pobočkami. V roce 2001 bylo v rámci hudebního oddělení zahájeno půjčování zvukových knih na magnetofonových kazetách osobám s poruchami zraku. Fond je postupně doplňován z nabídky pražské knihovny K. E. Macana.

V posledních letech probíhaly v břeclavské knihovně dílčí stavební úpravy. Roku 2004 byly v rámci první etapy plánované přestavby rekonstruovány půdní prostory historické budovy a proměněny na polyfunkční sál, umožňující pořádat výstavy a větší kulturní akce. Hned v prvním roce byla v sále uspořádána např. beseda se spisovatelem Michalem Vieweghem, cestovatelem Arnoštem Vašíčkem, prezentace publikace Lužní les, vernisáž výstavy břeclavských výtvarníků Břeclavská expedice a další akce.Také pobočky v městských částech Poštorná a Charvátská Nová Ves byly během posledních let rekonstruovány a rozšířeny, aby mohly poskytnout svým čtenářům kvalitnější služby. V únoru 2006 byly slavnostně otevřeny nové prostory pobočky ve Staré Břeclavi, a tak je možno konstatovat, že všechny stávající pobočky jsou již umístěny v odpovídajícím kulturním prostředí.

Fond knihovny tvoří kromě cca 145 000 svazků knih beletrie i naučné literatury také přes 5000 CD a více než 800 titulů zvukových knih na magnetofonových kazetách i ve formátu MP3. Návštěvníci knihovny mají k dispozici kolem 150 titulů časopisů. Knihovna ročně připravuje řadu kulturně vzdělávacích akcí pro školy i veřejnost, spolupracuje přitom s dalšími institucemi v rámci města, zejména však se základními a středními školami.

Zvláštní pozornost věnuje knihovna fondu regionální literatury, který shromažďuje knihy s regionální tematikou a knihy regionálních autorů. Fond je průběžně doplňován jak nově vyšlými knihami, tak nákupem starších publikací v antikvariátech. Obsahuje prozatím více než 2500 svazků, za zmínku stojí třeba budování sbírky bibliofilských tisků slavné břeclavské Chlandovy tiskárny. Součástí fondu jsou i regionální tiskoviny a databáze regionálních osobností. Dlouhodobým projektem knihovny je cyklus Osobnosti města a regionu, v jehož rámci knihovna pořádá besedy a vydává publikace. V posledních letech to byl např. vzpomínkový večer na Jana Skácela, pořad k životnímu jubileu Jana Kostrhuna, retrospektivní výstava věnovaná režisérovi Divadla poezie Proměna Bedřichu Kaněrovi aj.Také ediční činnost se zaměřuje na regionální tématiku - knihovna vydává výběrové bibliografie věnované jak osobnostem regionu (z poslední doby např. tiskař Vladimír Chlanda, primáš cimbálové muziky Břeclavan Jožka Kobzík, fotograf a grafik Josef Červenka, spisovatelka Marie Damborská a další), tak i dalším tématům, např. významným památkám (bibliografie Zámecký areál v Lednici nebo Židovské památky na Břeclavsku).

V posledních letech prokázaly výrazný rozvoj veřejné knihovny celého regionu, a to díky podpoře obcí, ale také vlivem metodické pomoci v rámci výkonu regionální funkce, která je velmi významnou součástí činnosti Městské knihovny Břeclav. Ze 78 knihoven Břeclavska má v současnosti připojení na internet 70 knihoven a automatizované knihovnické systémy LANIUS či CLAVIUS využívá 58 knihoven.

Kalendář akcí

PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

<<  Červen  2018  >>

NovinkyMěstská knihovna Břeclav

Národních hrdinů 9, 690 02 Břeclav
Ředitel: Mgr. Marek Uhlíř
E-mail: reditel@knihovna-bv.cz
Telefon: 519 372 437
Ústředna: 519 372 149
Zřizovatel: Městský úřad Břeclav Otevírací doba